Gotland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv på Gotland.
ArkivDigital - bildarkiv från Gotland

Handlingar från Gotlands län förvaras på Landsarkivet i Visby.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Landsarkivets vigselregister från äldsta tid till 1894.
 • Kommunionlängder från äldsta tid till omkring 1850
 • Flyttattester från äldsta tid till omkring 1850
 • Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till omkring 1800

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1980 (för Visby rådhusrätt saknas åren 1948-1961)
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
 • Domböcker Gotlands norra häradsrätt 1681-1689, 1700-1702, 1707-1708, 1710-1739 och 1800-1847
 • Domböcker Visby rådhusrätt 1624-1675
 • Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-1754
 • Småprotokoll 1861-1940 (luckor finns)
 • Lagfartsprotokoll Gotlands norra häradsrätt 1808-1870
 • Lagfarts- och inteckningsböcker (häradsrätterna, luckor finns) samt fastighetsböcker (Visby rådhusrätt)
 • Visby rådhusrätt, taxeringslängder 1718-1817 och räkenskaper från äldsta tid till omkring 1820
 • Konkursakter från äldsta tid till omkring 1940

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar åren 1694-1716, samt enstaka senare år (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Gotlands län 1694-1820)
 • Landskontorets exemplar 1717-1820, samt enstaka tidigare år
 • Visby stads mantalslängder 1694-1810
 • Mantalslängder från år 1941

Jordeböcker

 • Landskontorets exemplar 1718-1815.

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Mönstringsrullor för Gotlands Nationalbeväring
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Från äldsta tid till omkring 1940

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor och andra handlingar från Kriminalvårdsanstalten i Visby 1827-1941

Passhandlingar

 • Passhandlingar från Gotlands läns landskansli 1742-1922

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Just nu fotograferar vi

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet