Halland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Hallands län
ArkivDigital - Halland

Handlingar från Hallands län förvaras på Landsarkivet i Lund.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Flyttattester från äldsta tid till omkring 1825
 • Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till omkring 1800

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar till omkring 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Kämnärrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Domböcker Faurås häradsrätt 1646-1726 och 1729-1761
 • Domböcker Fjäre häradsrätt 1643-1649, 1667-1672 och 1680-1683
 • Domböcker Halmstads häradsrätt 1642-1667
 • Domböcker Himle häradsrätt 1667-1722
 • Domböcker Höks häradsrätt 1652-1692
 • Domböcker Tönnersjö häradsrätt 1674-1683 och 1753-1761
 • Domböcker Viske häradsrätt 1643-1804
 • Domböcker Årstads häradsrätt 1644-1683 och 1730-1864
 • Vissa domböcker från rådhus- och kämnärsrätterna

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Fastighetshandlingar

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1669-1679, 1681-1687, 1726, 1728, 1784-1787, 1790-1792 och 1810-1820 (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Hallands län 1669-1820)
 • Landskontorets exemplar 1674-1820 (vissa luckor finns)
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Falkenberg (från äldsta tid till 1939)
 • Sjömanshuset i Halmstad (från äldsta tid till 1942)
 • Sjömanshuset i Varberg (från äldsta tid till 1942)

Fängelse och häkten

 • Fängelset i Halmstad, Kriminalvårdsanstalten i Halmstad, Varbergs straffängelse, Falkenberg stadshäkte, Faurås häradshäkte, Fjäre häradshäkte, Halmstad häradshäkte, Halmstad stadshäkte, Höks häradshäkte, Kungsbacka kronohäkte, Kungsbacka stadshäkte, Laholms stadshäkte, Varbergs kronohäkte, Varbergs stadshäkte, Viske häradshäkte, Årstads häradshäkte
 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
 • Diverse handlingar för städerna

 


Just nu fotograferar vi

 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet