Jämtland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Jämtlands län
ArkivDigital - bilddatabas från Jämtland

Handlingar från Jämtlands län förvaras på Landsarkivet i Östersund.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1946 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1946
 • Konfirmationsböcker från äldsta tid till 1935
 • Kommunionlängder från äldsta tid till 1850
 • Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till 1800

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1860
 • Bouppteckningar 1901-1940 (enstaka luckor finns)
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (originalvolymerna) från äldsta tid till omkring 1860
 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1756 samt spridda år 1760-1793
 • Småprotokoll från äldsta tid till omkring 1860 samt 1901-1932 (luckor finns)
 • Inneliggande handlingar från äldsta tid till 1860
 • Konkursakter från äldsta tid till 1860

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarens exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i länet
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Övrigt

 • Landsboksverifikationer 1694-1809

 


Just nu fotograferar vi

 • Bouppteckningar och småprotokoll 1861-1900
 • Sockenstämmoprotokollen
 • Rullor 1620-1723

ANTAL FÄRGBILDER

68 529 828

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär