Jämtland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Jämtlands län
ArkivDigital - bilddatabas från Jämtland

Handlingar från Jämtlands län förvaras på Landsarkivet i Östersund.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Konfirmationsböcker från äldsta tid till 1935
 • Kommunionlängder från äldsta tid till 1850
 • Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till 1800

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1949, samt vissa bouppteckningar från åren 1950-1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (originalvolymerna) från äldsta tid till omkring 1860
 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1756 samt spridda år 1760-1793
 • Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-1754
 • Småprotokoll från äldsta tid till omkring 1860 samt 1901-1932 (luckor finns)
 • Inneliggande handlingar från äldsta tid till 1860
 • Konkursakter från äldsta tid till 1860

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Fastighetshandlingar

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932

Mantalslängder

 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarens exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Landsboksverifikationer 1694-1809

 


Just nu fotograferar vi

 • Sockenstämmoprotokollen

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet