Jönköping

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Jönköpings län
ArkivDigital - bilddatabas från Jönköpings län

Handlingar från Jönköpings län förvaras på Landsarkivet i Vadstena.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar till omkring 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar till omkring 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Eksjö rådhusrätt 1615-1754 (renoverade domböcker)
 • Domböcker Jönköpings rådhusrätt och magistrat 1584-1740
 • Domböcker Norra Vedbo häradsrätt 1565-1768

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1643-1685, samt enstaka senare år (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820)
 • Landskontorets exemplar 1686-1820
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Jönköping från äldsta tid till 1939

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1940

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Katekismilängder

 


Just nu fotograferar vi

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet