Kopparberg

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Kopparbergs län (från med 1997 heter länet Dalarnas län).
ArkivDigitals bildarkiv från Dalarna

Handlingar från Kopparbergs län förvaras på Landsarkivet i Uppsala.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
 • Domböcker Gagnefs tingslags häradsrätt 1816-1915
 • Domböcker Hedemora och Garpenbergs tingslags häradsrätt 1700-1747
 • Domböcker Hedemora rådhusrätt och magistrat 1665-1675, 1712-1720, 1733-1758
 • Domböcker Hela Dalarnas tingslags häradsrätt 1544-1619
 • Domböcker Husby tingslags häradsrätt 1700-1907
 • Domböcker Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt 1646-1686
 • Domböcker Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt 1711-1778
 • Domböcker Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt 1623-1645
 • Domböcker Norrbärke tingslags häradsrätt 1656-1704
 • Domböcker Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt 1779-1815
 • Domböcker Söderbärke tingslags häradsrätt 1656-1709
 • Domböcker Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt 1646-1680
 • Domböcker Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt 1645-1710
 • Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-1754

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1647-1701 och 1717-1812 (med undantag för enstaka år) (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820)
 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarnas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängder från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1940

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Just nu fotograferar vi

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932

 

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet