Kristianstad län

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Kristianstad län.
ArkivDigital - bilddatabas från Kristianstad län

Handlingar från Kristianstad län förvaras på Landsarkivet i Lund.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1947 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda). Kompletteringsfotografering för år 1948 pågår.
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Flyttattester från äldsta tid till omkring 1825
 • Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till omkring 1800

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1917 (vissa år saknas)

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Kämnärsrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Domböcker Ingelstads häradsrätt 1666-1758
 • Domböcker Villands häradsrätt 1672-1840 och 1842-1865
 • Diverse domböcker från rådhus- och kämnärsrätterna

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Fastighetshandlingar

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932

Mantalslängder

 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1812
 • Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från 1941 (Kristianstad stad saknas)

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshusen i Kristianstad och Simrishamn (från äldsta tid till 1942)

Fängelse och häkten

 • Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad, Albo häradshäkte, Gärds häradshäkte, Ingelstads och Järrestads häradshäkte, Kristianstads fästningsfängelse, Kristianstads stadshäkte, Norra och Södra Åsbo häradshäkte, Simrishamns stadshäkte, Västra Göinge häradshäkte, Ängelholms kronohäkte, Östra Göinge häradshäkte
 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Domkapitel

 • Äktenskapsmål -1816 (luckor finns)

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Ersättningshandlingar för brunna församlingar
 • Katekismilängder
 • Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
 • Kyrkornas märkvärdigheter 1830
 • Diverse handlingar för städerna
 • Ragnar Odhnoffs genealogiska samling
 • Diverse handlingar från Kristianstads hospital
 • Diverse handlingar från Rössjöholms säteri
 • Skånes Släktforskarförbunds arkiv (kopior av mantalslängder, jordeböcker m.m., i huvudsak från dansk tid/före år 1658)

Just nu fotograferar vi

 • Kompletteringsfotografering moderna kyrkböcker (se vidare information under rubriken kyrkböcker)
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet