Kronoberg

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Kronobergs län.
ArkivDigital - bilddatabas från Kronoberg

Handlingar från Kronobergs län förvaras på Landsarkivet i Vadstena.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar till omkring 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar till omkring 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) för Växjö rådhusrätt 1613-1750
 • Domböcker Allbo häradsrätt 1609-1701 och 1718-1772
 • Domböcker Kinnevalds häradsrätt 1603-1767
 • Domböcker Konga häradsrätt 1615-1697
 • Domböcker Norrvidinge häradsrätt 1661-1706
 • Domböcker Uppvidinge häradsrätt 1622-1715
 • Domböcker Växjö rådhusrätt och magistrat 1605-1643

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar från äldsta tid till år 1804 (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820)
 • Landskontorets exemplar åren 1744-1746, 1774, 1784
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1940

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Katekismilängder

Just nu fotograferar vi

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet