Kyrkböcker

Det är i kyrkböckerna all släktforskning börjar. Prästerna förde kyrkböckerna för att hålla reda på vad som hände i församlingen och vilka som bodde där. I födelse-, vigsel- och dödböckerna antecknar man kronologiskt när någon föds, gifter sig eller dör. Husförhörslängderna är den samlande boken där man kan se vilka som bor på gårdarna, när och var de föddes, om de flyttar o.s.v

I slutet av 2011 uppnådde vi vårt första etappmål nämligen ett komplett bildarkiv på alla tillgängliga kyrkböcker från äldsta tid till omkring 1894 för hela Sverige (husförhör, flyttade, födda, vigda och döda). När det gäller de så kallademoderna kyrkböckerna (1895 och framåt) så kan vi fotografera de som inte innehåller någon sekretess. Detta innebär att det i en församling kan finnas till sekretessgränsen och i en grannförsamling inget alls på 1900-talet. Detta beror då på att volymerna har olika årtal och i det senare fallet går den över sekretessgränsen. Till exempel om en volym går från 1926-1946 så kan vi inte fotografera något i denna, eftersom 1946 är efter den 70-åriga sekretessgränsen.

Vi har fotograferat majoriteten av de moderna kyrkböcker som inte omfattas av sekretess till omkring år 1940 (församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda). Hur långt framåt i tiden vi har kunnat fotografera varierar från län till län. Se länssidorna i kolumnen till höger för vidare information om vad som gäller för det/de län som just du är intresserad av. Vi kommer under den närmaste tiden att fortsätta fotograferingen av sekretessbefriade moderna kyrkböcker fram till år 1945 för hela landet.

Självklart kan det finnas volymer som vi har missat eller är så skadade att vi inte har fått tillgång till dessa. Men om du ser någon volym som borde finnas med så hoppas vi att du skriver en rad till oss, så att vi kan kontrollera.

Filmtips: Hur du hittar i födelseböckerna och husförhörslängderna?

Några exempel på kyrkböcker

Klicka på bilden för att se dem i större storlek.

Älvsbacka C:8 Träslöv HV:2 Vissefjärda C:2 (1736-1810) sida 119
Kärda AI:2 (1758-1771) sida 213 Ortregister till Rydaholm AI:6 (1819-1822) Oxie CI:1 (1688-1779) sida 64

ANTAL FÄRGBILDER

85 704 789

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet