Malmöhus

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Malmöhus län.
ArkivDigitals bilddatabas från Malmöhus län

Handlingar från Malmöhus län förvaras på Landsarkivet i Lund och på Stadsarkivet i Malmö.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1946 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1946

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1820

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Kämnärsrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Domböcker Frosta häradsrätt 1647-1703
 • Domböcker Herrestads häradsrätt 1763-1832
 • Domböcker Ljunits häradsrätt 1760-1835
 • Diverse domböcker från rådhus- och kämnärsrätterna

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1814
 • Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de indelta som funnits i länet
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i länet
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshusen i Trelleborg och Ystad (från äldsta tid till 1920)
 • Sjömanshusen i Helsingborg, Landskrona och Malmö (från äldsta tid till 1942)

Fängelse och häkten

 • Landskrona fängelse, Landskrona tvångsarbetsanstalt, Malmö centralfängelse, Malmö länsfängelse, Kriminalvårdsanstalten i Malmö, Frosta häradshäkte, Färs häradshäkte, Harjager häradshäkte, Helsingborg stadshäkte, Herrestad häradshäkte, Landskrona kronohäkte, Landskrona stadshäkte, Luggude häradshäkte, Lunds stadshäkte, Malmö stadshäkte, Onsjö häradshäkte, Oxie och Skytts häradshäkte, Rönnebergs härads häkte, Skanörs stadshäkte, Torna och Bara häradshäkte, Trelleborgs stadshäkte, Vemmenhögs häradshäkte, Ystad kronohäkte, Ystad stadshäkte
 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Diverse handlingar från Malmö stad

 • Accisrätten (1691-1811)
 • Bytinget (1577-1677)
 • Rådhusrättens domböcker (1503-1810) och inneliggande handlingar (-1740)
 • Rådhusrättens småprotokoll (1768-1875)
 • Rådhusrättens inteckningsböcker (1683-1875)
 • Hall- och manufakturrätten (1749-1846)
 • Kämnärsrättens domböcker (1685-1849) och inneliggande handlingar (1687-1849)
 • Magistraten (1429-1929)
 • Poliskammarens utvandrarlistor (1874-1939)
 • Sjötullrätten (1708-1831)
 • Borgerskapet i Malmö (1517-1869)
 • Inkvarteringsverket i Malmö (1666-1801)
 • Landtullkammaren i Malmö (1680-1810)
 • Skråhandlingar (1552-1944)
 • Tullkammaren i Malmö (1660-1801)
 • Brandförsäkringskommittén i Malmö (försäkringsbrev m.m. 1828-1942)
 • Fattigvårdsstyrelsen i Malmö (rullor/matriklar/förteckningar rörande understödstagare och fosterbarn m.m. 1806-1943)
 • Inskrivningsdomarna i Malmö, fastighetsböcker

Övrigt

 • Katekismilängder
 • Kyrkornas märkvärdigheter 1830
 • Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
 • Diverse handlingar för städerna
 • Ragnar Odhnoffs genealogiska samling
 • Diverse handlingar från kronobarnhuset i Malmö, Landskrona hospital, Lunds hospital, Malmö barnhus, Malmö hospital, Malmö hospitalskontor, Malmö hospitalsläkare och Ystads hospital

 


Just nu fotograferar vi

 • Flyttattester från äldsta tid till omkring 1850
 • Rullor 1620-1723
 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932

 

ANTAL FÄRGBILDER

68 529 828

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär