Malmöhus

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Malmöhus län.
ArkivDigitals bilddatabas från Malmöhus län

Handlingar från Malmöhus län förvaras på Landsarkivet i Lund och på Stadsarkivet i Malmö.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Flyttattester från äldsta tid till omkring 1825
 • Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till omkring år 1800

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1917 (vissa år saknas)

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Kämnärsrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Domböcker Frosta häradsrätt 1647-1703
 • Domböcker Herrestads häradsrätt 1763-1832
 • Domböcker Ljunits häradsrätt 1760-1835
 • Diverse domböcker från rådhus- och kämnärsrätterna

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Fastighetshandlingar

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932 (utom från Helsingborgs stad)

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1658-1764 och 1815-1820 (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län 1658-1820)
 • Landskontorets exemplar 1765-1814
 • Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de indelta som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshusen i Helsingborg, Landskrona, Malmö, Trelleborg och Ystad (från äldsta tid till 1942)

Fängelse och häkten

 • Landskrona fängelse, Landskrona tvångsarbetsanstalt, Malmö centralfängelse, Malmö länsfängelse, Kriminalvårdsanstalten i Malmö, Frosta häradshäkte, Färs häradshäkte, Harjager häradshäkte, Helsingborg stadshäkte, Herrestad häradshäkte, Landskrona kronohäkte, Landskrona stadshäkte, Luggude häradshäkte, Lunds stadshäkte, Malmö stadshäkte, Onsjö häradshäkte, Oxie och Skytts häradshäkte, Rönnebergs härads häkte, Skanörs stadshäkte, Torna och Bara häradshäkte, Trelleborgs stadshäkte, Vemmenhögs häradshäkte, Ystad kronohäkte, Ystad stadshäkte
 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Diverse handlingar från Malmö stad

 • Accisrätten (1691-1811)
 • Bytinget (1577-1677)
 • Rådhusrättens domböcker (1503-1810) och inneliggande handlingar (-1740)
 • Rådhusrättens småprotokoll (1768-1875)
 • Rådhusrättens inteckningsböcker (1683-1875)
 • Hall- och manufakturrätten (1749-1846)
 • Kämnärsrättens domböcker (1685-1849) och inneliggande handlingar (1687-1849)
 • Magistraten (1429-1929)
 • Poliskammarens utvandrarlistor (1874-1939)
 • Sjötullrätten (1708-1831)
 • Borgerskapet i Malmö (1517-1869)
 • Inkvarteringsverket i Malmö (1666-1801)
 • Landtullkammaren i Malmö (1680-1810)
 • Skråhandlingar (1552-1944)
 • Tullkammaren i Malmö (1660-1801)
 • Brandförsäkringskommittén i Malmö (försäkringsbrev m.m. 1828-1942)
 • Fattigvårdsstyrelsen i Malmö (rullor/matriklar/förteckningar rörande understödstagare och fosterbarn m.m. 1806-1943)
 • Inskrivningsdomarna i Malmö, fastighetsböcker

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Katekismilängder
 • Kyrkornas märkvärdigheter 1830
 • Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
 • Diverse handlingar för städerna
 • Ragnar Odhnoffs genealogiska samling
 • Diverse handlingar från kronobarnhuset i Malmö, Landskrona hospital, Lunds hospital, Malmö barnhus, Malmö hospital, Malmö hospitalskontor, Malmö hospitalsläkare och Ystads hospital
 • Skånes Släktforskarförbunds arkiv (kopior av mantalslängder, jordeböcker m.m., i huvudsak från dansk tid/före år 1658)
 • Länskungörelser 1765-1916

Just nu fotograferar vi

 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet