Norrbotten

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Norrbottens län.
ArkivDigital - bilddatabas från Norrbottens län

Handlingar från Norrbottens län förvaras på Landsarkivet i Härnösand.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1946 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1946
 • Kommunionlängder till omkring 1850
 • Räkenskaper från äldsta tid till omkring 1800

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1945
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
 • Domböcker Arjeplogs tingslags häradsrätt 1729-1901
 • Domböcker Arvidsjaurs tingslags häradsrätt 1734-1838 samt spridda år 1845-1905
 • Domböcker Luleå rådhusrätt och magistrat 1654-1773

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarens exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i länet
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Haparanda (från äldsta tid till 1939)
 • Sjömanshuset i Luleå (från äldsta tid till 1940)
 • Sjömanshuset i Piteå från äldsta tid till 1939)

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. OBS! Allt-i-ett abonnemang krävs för att ta del av materialet.

Just nu fotograferar vi

 • Bouppteckningar 1946-1950
 • Rullor 1620-1723

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

76 110 549

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär