Östergötland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Östergötlands län.
ArkivDigitals bilddatabas från Östergötland

Handlingar från Östergötland förvaras på Landsarkivet i Vadstena.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Domböcker Hanekinds häradsrätt 1590-1721
 • Domböcker Hällestad och Tjällmo tingslag 1599-1756
 • Domböcker Valkebo häradsrätt 1602-1805
 • Domböcker Vifolka häradsrätt 1721-1775

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1642-1703 (vissa år saknas) samt enstaka senare årgångar (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Östergötlads län 1642-1820)
 • Landskontorets exemplar 1704-1820
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Sjömanshusen i Linköping, Söderköping och Vadstena från äldsta tid till 1939
 • Sjömanshuset i Norrköping från äldsta tid till 1940

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1940

Göta kanalbolags arkiv

 • Liggare över fartyg, passadjournaler, handlingar rörande kommenderat manskap, liggare över tjänstemän, hantverkare, brev etc.

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid.

Just nu fotograferar vi

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet