Skaraborg

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Skaraborgs län.
ArkivDigitals bilddatabas från Skaraborgs län

Handlingar från Skaraborgs län förvaras på Landsarkivet i Göteborg.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda). Kompletteringsfotografering till år 1946 pågår.
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Sockenstämmoprotokoll.
 • Bilagor till flyttlängderna från äldsta tid till 1825

Bouppteckningar (Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Göta hovrätt)

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Domböcker Barne häradsrätt 1603-1705 och 1720-1800
 • Domböcker Gudhems häradsrätt 1595-1661
 • Domböcker Kinne häradsrätt 1602-1699
 • Domböcker Laske häradsrätt 1749-1800
 • Domböcker Skånings häradsrätt 1559-1802
 • Domböcker Viste häradsrätt 1544-1800
 • Domböcker Åse häradsrätt 1557-1800 (vissa år saknas)
 • Domböcker Mariestads rådhusrätt och magistrat 1622-1705

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder och jordeböcker

 • Kammararkivets exemplar 1642-1671 och 1677-1691 (vissa år saknas), samt enstaka senare år (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Skaraborgs län 1642-1820)
 • Landskontorets exemplar 1672-1675 och 1695-1820
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till omkring 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Jordeböcker

 • Landskontorets exemplar 1636-1725

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Lidköping från äldsta tid till år 1939

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1940

Skara Domkapitel

 • Längder över vaccinerade i hela stiftet 1805-1830
 • Lysningssedlar hela stiftet 1787-1794

Göta kanalbolags arkiv

 • Liggare över fartyg, passadjournaler, handlingar rörande kommenderat manskap, liggare över tjänstemän, hantverkare, brev etc.

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Släktnamnsregister -1800
 • Landsarkivets register till städernas kyrkoböcker
 • Länskungörelser 1749-1908 (vissa år saknas)

Just nu fotograferar vi

 • Kompletteringsfotografering moderna kyrkböcker (se vidare information under rubriken kyrkböcker)
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet