Södermanland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Södermanlands län.
ArkivDigitals bilddatabas från Södermanlands län

Handlingar från Södermanlands län förvaras på Landsarkivet i Uppsala.

Kyrkböcker

  • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
  • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947

Bouppteckningar

  • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
  • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

  • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
  • Domböcker Jönåkers häradsrätt 1624-1632, 1673-1699 och 1812-1885
  • Domböcker Oppunda häradsrätt 1812-1885
  • Domböcker Villåttinge häradsrätt 1669-1708 och 1804-1885
  • Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-1754

Högsta domstolen

  • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

  • Kammararkivets exemplar 1642-1717 (vissa år saknas) (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Södermanlands län 1642-1820)
  • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
  • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
  • Mantalslängd från år 1941

Militaria

  • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet.
  • Rullor 1620-1723
  • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
  • Meritförteckningar
  • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
  • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
  • Flottans rullor 1635-1915
  • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
  • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
  • Flottans meritförteckningar
  • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

  • Sjömanshuset i Nyköping från äldsta tid till omkring år 1940

Fängelse och häkten

  • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
  • Fångrullor från äldsta tid till 1940

Flygfotografier

  • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Just nu fotograferar vi

  • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet