Västmanland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Västmanlands län.
ArkivDigitals bilddatabas från Västmanland

Handlingar från Västmanlands län förvaras på Landsarkivet i Uppsala.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
 • Domböcker Gamla Norbergs bergslags häradsrätt 1699-1738
 • Domböcker Köpings rådhusrätt och magistrat 1605-1699
 • Domböcker Norrbo häradsrätt 1705-1748
 • Domböcker Snevringe häradsrätt 1719-1861
 • Domböcker Torstuna häradsrätt 1599-1710
 • Domböcker Tuhundra häradsrätt 1712-1745, 1775-1780 och 1812-1886
 • Domböcker Våla häradsrätt 1612-1702
 • Domböcker Västerås rådhusrätt och magistrat 1613-1698 och 1718-1881 (år 1850-1881 endast brottmål)
 • Domböcker Kämnärsrätten i Västerås 1701-1849
 • Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-1754

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1649, 1652-1657, 1665-1667, 1711-1713, 1749-1805, 1812 och 1820 (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820)
 • Landskontorets exemplar 1622-1648 (spridda år), 1651, 1658-1664, 1668-1710, 1714-1748, 1806-1811 och  1813-1819
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Västerås från äldsta tid till omkring 1940

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1940

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Just nu fotograferar vi

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932

 

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet