Västmanland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Västmanlands län.
ArkivDigitals bilddatabas från Västmanland

Handlingar från Västmanlands län förvaras på Landsarkivet i Uppsala.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1946 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda). Kompletteringsfotografering för år 1947 pågår.
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1946

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1950
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
 • Domböcker Gamla Norbergs bergslags häradsrätt 1699-1738
 • Domböcker Köpings rådhusrätt och magistrat 1605-1699
 • Domböcker Norrbo häradsrätt 1705-1748
 • Domböcker Torstuna häradsrätt 1599-1710
 • Domböcker Våla häradsrätt 1612-1702
 • Domböcker Västerås rådhusrätt och magistrat 1613-1698

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i länet
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Västerås från äldsta tid till omkring 1940

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1900

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. OBS! Allt-i-ett abonnemang krävs för att ta del av materialet.

Just nu fotograferar vi

 • Kompletteringsfotografering moderna kyrkböcker (se vidare information under rubriken kyrkböcker)
 • Bouppteckningar 1951-1955
 • Rullor 1620-1723

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

76 474 847

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär